Thông báo: Đóng giao dịch Quy đổi và P2P đối với FAM

Theo thông báo mới nhất từ FAM Central, dự án này sẽ điều chỉnh Tokenomic mới, với kỳ vọng mô hình mới sẽ phù hợp với xu hướng của ngành, mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển cho FAM Central.

Để phục vụ sự kiện chuyển đổi này, các pool thanh khoản hiện tại của token FAM trên các nền tảng DEX/CEX sẽ chỉ được duy trì đến 18h00 ngày 28/02/2023, dành cho những nhà đầu tư nắm giữ FAM và không có nhu cầu chuyển đổi sang token mới. 

Theo đó, từ 18h00 ngày 28/02/2023, ONUS sẽ chính thức đóng tính năng Quy đổi và giao dịch P2P đối với token FAM. Sau thời gian này, người dùng vẫn có thể rút FAM (gửi On-chain theo mạng BEP20) để chuyển đổi sang token mới. 

Phía dự án FAM Central sẽ có thông báo chi tiết về cách thức tham gia “Pool quy đổi” (chuyển đổi FAM cũ sang token mới). Người dùng vui lòng theo dõi các thông tin mới nhất về FAM Central tại website: https://famcentral.io/.