Search results for tag: AceStarter

Thông báo: Tái thẩm định dự án AceStarter

Kính gửi quý khách hàng, Vừa qua, dự án AceStarter đã được thẩm định trực tiếp bởi đội ngũ ONUS và đã được thông qua...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án AceStarter (ASTAR)

20h00 hôm nay 26/01/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án AceStarter (ASTAR) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 92.32%, ONUS...

ONUS Voting: Thẩm định dự án AceStarter (ASTAR)

Dự án AceStarter (ASTAR) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...