Search results for tag: BBC

Kế hoạch niêm yết và tặng thưởng Bitback token (BBC)

11h00 ngày 25/03/2022, ONUS chính thức niêm yết và mở giao dịch On-chain/Off-chain cho Bitback token (BBC).  Đặc biệt, với mong muốn lan tỏa Bitback...

Kế hoạch sau Voting đối với dự án Bitback (BBC)

Kính gửi cộng đồng ONUS, Vừa qua, dự án Bitback đã vượt qua vòng thẩm định ban đầu và vòng thẩm định cộng đồng thông...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Bitback (BBC)

20h00 hôm nay 12/01/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Bitback (BBC) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 87.23%, Bitback...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Bitback (BBC)

Dự án Bitback (BBC) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...