Search results for tag: CGC

Thông báo: Dừng tính năng Quy đổi đối với HTD và CGC

Đáp ứng mong muốn của dự án HeroesTD về việc tối ưu việc quản lý token, ONUS hỗ trợ việc tạm dừng giao dịch...

Niêm yết HeroesTD CGC (CGC) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 19/01/2022, HeroesTD CGC (CGC) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS theo tiến trình như sau: 18h30 ngày 19/01:...