Thông báo: Dừng tính năng Quy đổi đối với HTD và CGC

Đáp ứng mong muốn của dự án HeroesTD về việc tối ưu việc quản lý token, ONUS hỗ trợ việc tạm dừng giao dịch Quy đổi đối với tài sản HTD và CGC. 

Theo đó, từ nay người dùng sẽ giao dịch HTD và CGC tại tính năng Giao dịch P2P:

  • Đặt lệnh mua/bán HTD và CGC với số lượng và tỷ giá mong muốn.
  • Khớp lệnh mua/bán HTD và CGC của người dùng khác.

Để được giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi khi nắm giữ HTD, CGC và cập nhật về dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ hỗ trợ cộng đồng của HeroesTD theo thông tin bên dưới: