Search results for tag: dot

Đốt 10,000,000 ONUS trên KRC20, phát hành trên Polygon

Mạng lưới Polygon đang ngày càng phổ biến nhờ khắc phục được những hạn chế của Ethereum như tốc độ giao dịch, khả năng...

Burning 03/2022: Hoàn tất mua lại và đốt bỏ 225,500 ONUS

Theo Whitepaper, để giúp tăng giá trị cho ONUS token và chia sẻ doanh thu đến các nhà đầu tư nắm giữ ONUS token,...

Mở Staking Daily cho Polkadot Token (DOT)

Để mở rộng cơ hội gia tăng tài sản cho những nhà đầu tư nắm giữ DOT, bắt đầu từ hôm nay 20/12/2021, ONUS...