Đốt 10,000,000 ONUS trên KRC20, phát hành trên Polygon

Mạng lưới Polygon đang ngày càng phổ biến nhờ khắc phục được những hạn chế của Ethereum như tốc độ giao dịch, khả năng mở rộng và phí gas quá cao. 

Để chuẩn bị cho việc mở rộng sang hệ sinh thái Polygon, đội ngũ đã chính thức phát hành 10,000,000 ONUS trên mạng lưới blockchain Polygon sau khi đốt bỏ số lượng tương tự trên KardiaChain (tổng lượng lưu thông của ONUS không thay đổi). Điều này giúp ONUS token dễ dàng tham gia các nền tảng, hệ sinh thái được hỗ trợ trên mạng Polygon.

Thông tin ONUS trên Polygon: 

Giao dịch đốt ONUS trên KardiaChain: https://explorer.kardiachain.io/tx/0xc277f6529df63b89158e24c9a2be4c4f071260a316f0d8692fcc4b9d6db880cb/token-transfers 

Giới thiệu về Polygon

Polygon là một Layer-2 của blockchain Ethereum, giúp mở rộng quy mô và cải thiện những hạn chế trên mạng lưới Ethereum như tốc độ giao dịch chậm, khả năng mở rộng hạn chế và phí gas cao. Polygon cho phép các hợp đồng thông minh được thực hiện dễ dàng, có thể mở rộng và tự trị. Các phân nhánh của Polygon được thiết kế theo cấu trúc đặc biệt nhằm hỗ trợ nhiều giao thức DeFi có sẵn trong hệ sinh thái Ethereum.

Giới thiệu về ONUS token

ONUS là token tiện ích được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái ONUS, bao gồm: trả/giảm phí giao dịch, thế chấp và trả lãi cho các khoản vay, nhận chia sẻ lợi nhuận và quyền sở hữu qua ONUS Shares, tham gia Staking/Farming, chương trình người dùng VIP/đối tác kinh doanh, tham gia các chương trình Launchpad, bỏ phiếu cho các quyết định của ONUS…

Hợp đồng thông minh của ONUS đã được kiểm toán kỹ càng bởi Certik trước khi chính thức triển khai trên các mạng lưới blockchain, bao gồm: Ethereum, BNB Smart Chain, KardiaChain và Polygon.