Search results for tag: ETHW

Kế hoạch niêm yết và phân phối ETHW sau The Merge

Ngày 15/09 vừa qua, Ethereum đã triển khai thành công sự kiện hợp nhất (The Merge), đánh dấu bước ngoặt quan trọng của nền...