Search results for tag: Farming Pool

Mở 2 Farming Pool cho ONUS Name Service (ONS)

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ ONS, bắt đầu từ 15h00 ngày 01/08/2023, ONUS chính thức kích hoạt 2...

Mở 2 Farming Pool mới, phần thưởng 6 CHI mỗi ngày

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC và USDT trên ONUS, bắt đầu từ 15h00...

Mở 02 Farming Pool cho ONUS

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ ONUS, bắt đầu từ 15h00 ngày 11/07/2023, ONUS triển...

Mở Farming Pool cho Edu3 Network (EDU3)

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ EDU3, bắt đầu từ 15h00 ngày 05/07/2023, ONUS chính thức kích hoạt Farming...

Mở Farming Pool VNDC – NAO

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC trên ONUS, bắt đầu từ 11h00 ngày 27/02/2023,...

Mở Farming Pool VNDC – PIB

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC trên ONUS, bắt đầu từ 12h00 ngày 01/02/2023,...