Mở 2 Farming Pool cho ONUS Name Service (ONS)

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ ONS, bắt đầu từ 15h00 ngày 01/08/2023, ONUS chính thức kích hoạt 2 Farming Pool cho tài sản này. Nhà đầu tư có thể tận dụng thời gian nắm giữ ONS để tham gia Farming với mức sinh lời hấp dẫn. 

Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool ONS – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 01/08/2023
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Nạp tối thiểu: 50 ONS
 • Pool Size: 3,000,000 ONS
 • Tỷ lệ phần thưởng: 3:1 (người dùng nhận được 1 VNDC với mỗi 3 ONS nạp vào)
 • APY ước tính: 31.52%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn

2.  Farming Pool ONS – VNDC 70 ngày

 • Ngày bắt đầu: 01/08/2023
 • Thời gian diễn ra: 70 ngày
 • Nạp tối thiểu: 50 ONS
 • Pool Size: 4,000,000 ONS
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5:2 (người dùng nhận được 2 VNDC với mỗi 5 ONS nạp vào)
 • APY ước tính: 37.82%
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool không hỗ trợ Unstake trước hạn