Search results for tag: FTX

Thông báo: Hỗ trợ nhà đầu tư gặp ảnh hưởng về tài sản tại FTX

Sau sự cố về thanh khoản, sàn FTX hiện đang đóng cổng rút khiến nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất tiền và...