Search results for tag: GXC

Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi GXC sang REI

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ GXChain, dự án này sẽ thực hiện tái định danh dự án từ GXChain (GXC) sang...

Niêm yết GXChain Token (GXC) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 04/12/2021, đội ngũ chính thức niêm yết GXChain Token (GXC) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi GXC được niêm yết, bạn...