Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi GXC sang REI

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ GXChain, dự án này sẽ thực hiện tái định danh dự án từ GXChain (GXC) sang REI Network (REI). Toàn bộ token GXC đang lưu hành sẽ được chuyển đổi thành token REI theo tỷ lệ 1:10 (1 GXC = 10 REI).

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản GXC, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi.

Thời gian bảo trì: Từ 11h00 ngày 25/04/2022 đến 11h00 ngày 04/05/2022.

Toàn bộ tính năng đối với tài sản REI dự kiến sẽ được mở lại vào 11h00 ngày 04/05/2022 khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Về GXChain và token GXC

GXChain là mạng lưới dữ liệu vận hành dựa trên công nghệ blockchain, được xây dựng và phát triển bởi công ty GXChain Foundation Ltd. có trụ sở ở Singapore vào 08/2016. Mạng lưới này cho phép các tổ chức, cơ quan chia sẻ, trao đổi dữ liệu ngang hàng (P2P) cho nhau mà vẫn đảm bảo tính bảo mật, giảm thiểu chi phí theo cách tối ưu nhất. GXC là token hoạt động chính thức trên nền tảng GXChain, và có thể được dùng với các mục đích thanh toán phí giao dịch, làm phần thưởng cho người có đóng góp trong cộng đồng, thanh toán nguồn tài nguyên tạo dApp,…