Search results for tag: IRIS

Kế hoạch huỷ niêm yết IRISnet (IRIS)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Huobi – nơi ONUS lấy thanh khoản cho IRISnet (IRIS), bắt đầu từ 15h00...

Niêm yết IRISnet Token (IRIS) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 08/12/2021, đội ngũ chính thức niêm yết IRISnet Token (IRIS) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi IRIS được niêm yết, bạn...