Search results for tag: KIN

Dừng Quy đổi, mở Giao dịch P2P với Kin token (KIN)

Sàn giao dịch KuCoin, nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch cho Kin token (KIN) đã thông báo huỷ niêm yết đối với token...

Niêm yết Kin Token (KIN) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 13/12/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Kin Token (KIN) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi KIN được niêm yết, bạn...