Search results for tag: NAO

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất phân bổ 1,000,000 NAO

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua NAO trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Nami Frame Futures (NAO) trên ứng dụng ONUS

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với NAO và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Hướng dẫn tham gia Launchpad Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS DeFi

Nami Frame Futures là sản phẩm giao dịch phái sinh được phối hợp triển khai bởi Nami và ONUS, đã đạt thành tích xuất...

Tìm hiểu về Nami Frame Futures (NAO)

Vừa qua, đội ngũ ONUS đã phối hợp cùng Nami cho ra mắt sản phẩm Nami Frame Futures, đồng thời Nami cũng đang thực...

Kế hoạch chào bán Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS Launchpad

Ngày 24/06/2022, dự án Nami Frame Futures đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Nami Frame Futures (NAO)

20h00 hôm nay 24/06/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Nami Frame Futures (NAO) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm...