Search results for tag: NAO

Cơ chế biểu quyết Pool Quản trị NAO và Đề xuất số 1

Như đã thông báo trong Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia...

Dự án NAO ra mắt Pool Quản trị, chia sẻ 20% doanh thu phí giao dịch

Theo Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia Pool quản trị để...

Giảm 40% phí giao dịch Futures khi thanh toán bằng NAO

Như đã nêu rõ trong Whitepaper, token NAO thuộc dự án Nami Frame Futures được thiết kế nhằm mang tới nhiều quyền lợi cho...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất phân bổ 1,000,000 NAO

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua NAO trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Nami Frame Futures (NAO) trên ứng dụng ONUS

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với NAO và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Hướng dẫn tham gia Launchpad Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS DeFi

Nami Frame Futures là sản phẩm giao dịch phái sinh được phối hợp triển khai bởi Nami và ONUS, đã đạt thành tích xuất...