Search results for tag: NAO

ONUS Futures chính thức đổi tên thành NAO Futures

ONUS Futures là dự án được đồng phát triển bởi Nami và ONUS, được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ONUS từ tháng...

Kế hoạch chuyển đổi và mở giao dịch On-chain cho NAO (mạng ONUS Chain)

Nhằm giúp người dùng giao dịch một cách thuận tiện và mở rộng tiện ích từ các sản phẩm trong hệ sinh thái ONUS...

ONUS x Nami: Cơ chế chia sẻ doanh thu USDT Futures

Chính thức ra mắt từ ngày 26/07/2022, sau gần 4 tuần triển khai, sản phẩm USDT Futures thuộc tính năng ONUS Futures đã ghi...

Cơ chế biểu quyết Pool Quản trị NAO và Đề xuất số 1

Như đã thông báo trong Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia...

Dự án NAO ra mắt Pool Quản trị, chia sẻ 20% doanh thu phí giao dịch

Theo Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia Pool quản trị để...

Giảm 40% phí giao dịch Futures khi thanh toán bằng NAO

Như đã nêu rõ trong Whitepaper, token NAO thuộc dự án Nami Frame Futures được thiết kế nhằm mang tới nhiều quyền lợi cho...