Search results for tag: NAO

ONUS Futures chính thức đổi tên thành NAO Futures

Sản phẩm NAO Frames Futures hiện đã dừng hoạt động trên ứng dụng ONUS. Người dùng có thể giao dịch Futures trên ONUS Pro...

Kế hoạch chuyển đổi và mở giao dịch On-chain cho NAO (mạng ONUS Chain)

Nhằm giúp người dùng giao dịch một cách thuận tiện và mở rộng tiện ích từ các sản phẩm trong hệ sinh thái ONUS...

ONUS x Nami: Cơ chế chia sẻ doanh thu USDT Futures

*Sản phẩm Pool Quản trị của NAO hiện đã dừng hoạt động trên ứng dụng ONUS. Người dùng quan tâm có thể tham gia...

Cơ chế biểu quyết Pool Quản trị NAO và Đề xuất số 1

Sản phẩm Pool Quản trị của NAO hiện đã dừng hoạt động trên ứng dụng ONUS. Người dùng quan tâm có thể tham gia...

Dự án NAO ra mắt Pool Quản trị, chia sẻ 20% doanh thu phí giao dịch

Sản phẩm Pool Quản trị của NAO hiện đã dừng hoạt động trên ứng dụng ONUS. Người dùng quan tâm có thể tham gia...

Giảm 40% phí giao dịch Futures khi thanh toán bằng NAO

*Sản phẩm NAO Frames Futures hiện đã dừng hoạt động trên ứng dụng ONUS. Người dùng có thể giao dịch Futures trên ONUS Pro...