Search results for tag: On-chain

ONUS tích hợp mạng Cardano, mở giao dịch On-chain

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch cho khách hàng, ONUS chính thức tích hợp thêm mạng lưới Cardano (ADA). Theo đó, từ ngày 01/03/2024,...

Giảm mức nhận On-chain tối thiểu đối với mạng ERC20

Để giúp mọi người dễ dàng gửi tài sản số tới ứng dụng ONUS để giao dịch, bắt đầu từ hôm nay 23/09/2022, ONUS...