Search results for tag: ONUS DeFi

Hướng dẫn Mua/Bán tài sản số trên ONUS DeFi

ONUS DeFi mở ra cánh cổng tới thế giới DeFi rộng lớn, cho phép giao dịch các loại tài sản số với tỉ giá...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Hesman (HES)

Nhằm mở rộng cơ hội sở hữu Hesman (HES) cho nhà đầu tư, bên cạnh việc chào bán thông qua ứng dụng ONUS như...

Tặng thưởng 50,000 ADT trên ONUS DeFi

Nhằm gia tăng quyền lợi cho những thành viên gắn bó với ONUS, ONUS triển khai chương trình Airdrop với tổng phần thưởng 50,000...

Hướng dẫn kết nối ví với ONUS DeFi

Hiện nay, ONUS DeFi đã có thể kết nối với ví RICE Wallet, Metamask, Trust Wallet, Binance Chain, SafePal,... và rất nhiều ví Phi...

Hướng dẫn sở hữu ONUS VIP Membership NFT

ONUS Vip Membership NFT giúp định danh người dùng VIP tại ONUS DeFi. Khi sở hữu ONUS VIP Membership NFT, người dùng sẽ có...

ONUS DeFi: Mở MiniFarms cho RUN token

ONUS phối hợp với Run Together mở 02 MiniFarms cho phép người dùng nhận phần thưởng trả bằng RUN token. Các MiniFarms sẽ chính...