Search results for tag: QZA

Tạm dừng niêm yết và Refund việc mua Token QZA qua ONUS Launchpad

Kính gửi cộng đồng ONUS, Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, đội ngũ ONUS rất tiếc phải thông báo tạm dừng...

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Quizarena token (QZA)

20h00 hôm nay 08/12/2021, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với QZA và chính thức thực hiện phân bổ token tới...

Bài nghiên cứu về Quizarena Token (QZA)

Đội ngũ ONUS đã công bố kế hoạch chào bán Quizarena Token (QZA) trên ONUS Launchpad. Để giúp người dùng hiểu sản phẩm nhằm...

Kế hoạch chào bán Quizarena token (QZA) trên ONUS Launchpad

Ngày 03/12 vừa qua, dự án Quizarena đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Quizarena

ONUS Voting là tính năng cho phép nhà đầu tư tham gia bầu chọn trước các quyết định quan trọng trong hệ sinh thái...