Search results for tag: RBS

Thông báo về việc chuyển đổi RBS và SRBS

Theo chính sách của dự án Super Rare Ball Share và theo thông báo từ phía sàn giao dịch KuCoin, nơi ONUS lấy thanh...

Niêm yết Rare Ball Shares Token (RBS) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 01/06/2022, Rare Ball Shares Token (RBS) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi RBS được niêm...