Thông báo về việc chuyển đổi RBS và SRBS

Theo chính sách của dự án Super Rare Ball Share và theo thông báo từ phía sàn giao dịch KuCoin, nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch cho 02 tài sản RBS và SRBS: Token RBS sẽ được chuyển đổi thành RBP, token SRBS sẽ được chuyển đổi thành SRBP. 

Việc chuyển đổi cần trải qua qua một số nghiệp vụ cụ thể, tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi, ONUS đã gặp một số sự cố dẫn tới lỗi. Cụ thể như sau:

1. Theo đúng chính sách:

  • Số lượng token người dùng sở hữu trước thời điểm 05h10 ngày 04/07/2022 sẽ tự động được chuyển đổi theo tỷ lệ 1 RBS = 1 RBP và 1 SRBS = 1 SRBP.
  • Số lượng token người dùng sở hữu trong thời gian từ 05h10 ngày 04/07/2022 đến 07h00 ngày 05/07/2022 sẽ được dự án Super Rare Ball Share mua lại (buy back). Dự án hoàn trả VNDC cho người dùng theo tỷ giá trung bình trong khoảng thời gian nêu trên. Cụ thể tỷ giá mua lại là 1 RBS = 743 VNDC và 1 SRBS = 9,672 VNDC.

2. Thực tế chuyển đổi (Lỗi chuyển đổi từ ONUS)

Do một số sự cố và sơ suất trong quá trình thực hiện, ONUS chưa thực hiện chính xác các bước nói trên. Cụ thể:

  • ONUS đã chuyển đổi toàn bộ số dư RBS và SRBS của người dùng tương ứng thành RBP và SRBP theo tỷ lệ 1:1 (bao gồm cả số lượng RBS và SRBS khách hàng mua trong thời gian 05h10 ngày 04/07/2022 đến 07h00 ngày 05/07/2022; số lượng này vốn dĩ được dùng để buy back và hoàn trả VNDC). 
  • ONUS đã mở giao dịch Quy đổi cho RBP và SRBP trong thời gian từ 15h00 đến 17h16 ngày 22/07/2022. Nhiều khách hàng đã thực hiện giao dịch với số dư RBP và SRBP này (đây là số dư đến từ việc chuyển đổi lỗi và ONUS cần hoàn tác các giao dịch này).

Như vậy, ONUS đã xử lý không đúng theo chính sách của KuCoin và dự án. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này.

3. Giải pháp từ ONUS

  • ONUS sẽ tiến hành hoàn tác tất cả các giao dịch quy đổi RBP và SRBP trong thời gian từ 15h00 đến 17h16 ngày 22/07/2022. Quý khách hàng vui lòng duy trì số dư tương ứng nếu có thực hiện giao dịch nêu trên.
  • ONUS thực hiện chuyển đổi lại RBS và SRBS thành RBP và SRBP theo đúng chính sách của KuCoin và phía dự án; đồng thời hoàn trả số lượng VNDC tương ứng tới người dùng.
  • ONUS sẽ mở lại giao dịch Quy đổi cho RBP và SRBP vào 20h00 ngày 23/07.

ONUS cảm ơn và mong quý khách hàng thông cảm.