Search results for tag: Spot

Hedging là gì? Hướng dẫn mở vị thế Futures để Hedging khi giữ vị thế Spot

Tùy vào chiến lược đầu tư, bạn sẽ lựa chọn thời điểm và mức độ phòng ngừa rủi ro khi sử dụng Hedging. Cùng...