Search results for tag: Arbitrum

Ethereum Layer 2 Là Gì? 10 Mạng Ethereum Layer 2 Tốt Nhất 2024

Layer 2 là một trong những lĩnh vực mà các Nhà đầu tư trong thị trường crypto đặc biệt quan tâm trong thời gian...

Tìm hiểu về Top 10 Layer 2 mạnh nhất hiện nay

Bằng cách gia tăng khả năng mở rộng và hiệu quả cho các blockchain layer 1, các dự án Layer 2 đã trở thành...

Thông báo: Tạm dừng các cổng giao dịch On-chain Ethereum, Arbitrum, Base, zkSync, Polygon

Theo thông báo chính thức từ Ethereum Foundation, mạng lưới Ethereum sẽ thực hiện hard fork và nâng cấp mạng lưới vào epoch 269568,...

Arbitrum Stylus là gì? Hướng dẫn tham gia Arbitrum Stylus Testnet

Arbitrum Stylus là gì? Làm thế nào để tham gia Arbitrum Stylus Testnet? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này. 1. Testnet và Mainnet...

Top 5 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu trên Arbitrum

Arbitrum là hệ sinh thái dựa trên nền tảng Ethereum. Đây là blockchain layer 2 được phát triển để giải quyết những vấn đề...

So sánh Arbitrum và Optimism – Ai chiến thắng cuộc đua Layer 2

​​Arbitrum và Optimism là hai cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giải pháp mở rộng Layer 2 cho Ethereum. Cùng chung mục...