Search results for tag: bảo trì

Thông báo: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng, Để thực hiện nâng cấp định kỳ nhằm tối ưu hiệu năng ứng dụng, đội ngũ xin thông báo: Bảo...

Thông báo: Hoàn tất bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng, Nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hiệu năng của ứng dụng và mang đến một trải nghiệm...

Thông báo: Kế hoạch nâng cấp toàn bộ hệ thống (Big Update)

Kính gửi Quý khách hàng, Nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hiệu năng của ứng dụng và mong muốn mang đến một...

Thông báo: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng, Để thực hiện nâng cấp định kỳ nhằm tối ưu hiệu năng ứng dụng, đội ngũ xin thông báo: Bảo...

Bảo trì giao dịch On-chain theo mạng Binance Smart Chain (BEP20)

Bắt đầu từ 15h00 ngày 30/11, nền tảng Binance Smart Chain sẽ thực hiện nâng cấp và hard fork. Trước đó khoảng 15 phút,...