Search results for tag: bảo trì

Thông báo: ONUS Pro bảo trì 25 cặp giao dịch

Nhằm xử lý sự cố và nâng cấp hiệu năng, ONUS Pro sẽ bảo trì 25 cặp giao dịch Futures: ICXVNDC, LINAUSDT, ZILVNDC, WOOVNDC,...

Thông báo: Bảo trì máy chủ ONUS Pro

*Cập nhật: Việc bảo trì sẽ kéo dài thêm 4 giờ, dự kiến hoàn tất vào 15h00 ngày 26/09. Các cặp giao dịch sẽ...

Thông báo: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng, Để thực hiện nâng cấp định kỳ nhằm tối ưu hiệu năng ứng dụng, đội ngũ xin thông báo: Bảo...

Thông báo: Hoàn tất bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng, Nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hiệu năng của ứng dụng và mang đến một trải nghiệm...

Thông báo: Kế hoạch nâng cấp toàn bộ hệ thống (Big Update)

Kính gửi Quý khách hàng, Nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hiệu năng của ứng dụng và mong muốn mang đến một...

Thông báo: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng, Để thực hiện nâng cấp định kỳ nhằm tối ưu hiệu năng ứng dụng, đội ngũ xin thông báo: Bảo...