Search results for tag: Launchpad

Tìm hiểu về dự án Launchpad Minerva AI (MNAI)

Đội ngũ ONUS đang triển khai giới thiệu dự án Minerva AI (MNAI) tới cộng đồng thông qua nền tảng ONUS Launchpad và Launchpool....

Hướng dẫn tham gia Launchpad Minerva AI (MNAI)

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad Minerva AI (MNAI), ONUS gửi tới mọi người...

Kế hoạch chào bán Minerva AI (MNAI) thông qua ONUS Launchpad

Ngày 08/09/2023, vừa qua, Minerva AI (MNAI) đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm...

Hoàn tất phân bổ ONUS Name Service (ONS) thông qua ONUS Launchpad

17h47 hôm nay 26/07/2023, chương trình Launchpad đối với ONUS Name Service (ONS) đã chính thức kết thúc chỉ sau gần 4 tiếng mở...

Hướng dẫn tham gia Launchpad ONUS Name Service (ONS)

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad ONUS Name Service (ONS), ONUS gửi tới mọi...

Bài nghiên cứu về ONUS Name Service (ONS)

Bắt đầu từ 14h00 ngày 26/07 đội ngũ ONUS sẽ chính thức khởi động cổng Đăng ký mua ONUS Name Service (ONS) trên ONUS...