Search results for tag: Launchpad

Hướng dẫn tham gia Launchpad Shark Attack (SHAT1000)

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad Shark Attack (SHAT1000), ONUS gửi tới mọi người...

Kế hoạch phân phối Shark Attack (SHAT1000) thông qua ONUS Launchpad

Ngày 04/04/2024 vừa qua, Shark Attack (SHAT1000) đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm...

Tìm hiểu về dự án Launchpad Minerva AI (MNAI)

Đội ngũ ONUS đang triển khai giới thiệu dự án Minerva AI (MNAI) tới cộng đồng thông qua nền tảng ONUS Launchpad và Launchpool....

Hướng dẫn tham gia Launchpad Minerva AI (MNAI)

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad Minerva AI (MNAI), ONUS gửi tới mọi người...

Kế hoạch chào bán Minerva AI (MNAI) thông qua ONUS Launchpad

Ngày 08/09/2023, vừa qua, Minerva AI (MNAI) đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm...

Hoàn tất phân bổ ONUS Name Service (ONS) thông qua ONUS Launchpad

17h47 hôm nay 26/07/2023, chương trình Launchpad đối với ONUS Name Service (ONS) đã chính thức kết thúc chỉ sau gần 4 tiếng mở...