Search results for tag: Launchpad

Bài nghiên cứu về MIIN

Bắt đầu từ 20h00 ngày 14/09, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua MIIN trên ONUS Launchpad. Để giúp người...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Miin (MIIN)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm bảo hiểm công nghệ tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán Miin...

Kế hoạch chào bán Miin (MIIN) trên ONUS Launchpad

Ngày 09/09/2022, dự án Miin đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 68.13%, dự...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Miin (MIIN)

20h00 hôm nay 09/09/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Miin (MIIN) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 68.13%, ONUS...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất chào bán MetaDoge Token (MTDU)

14h00 hôm nay 18/08/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua MTDU trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hướng dẫn tham gia Launchpad MetaDoge (MTDU) trên ONUS DeFi

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad MetaDoge, ONUS DeFi gửi tới mọi người bài...