Search results for tag: Launchpad

Kế hoạch chào bán PiBridge (PIB) trên ONUS Launchpad

Ngày 21/12/2022, dự án PiBridge đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 93.79%, dự...

ONUS Swap Launchpad: Hoàn tất phân bổ 125,000 Bizverse (BIVE)

12h00 hôm nay 13/10/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua BIVE trên ONUS Swap Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

ONUS Swap Launchpad: Hoàn tất phân bổ Ameta (APLUS)

16h00 hôm nay 07/10/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua APLUS trên ONUS Swap Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

ONUS Swap Launchpad: Kế hoạch chào bán Ameta (APLUS)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một dự án GameFi tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán Ameta token (APLUS) thông...

Bài nghiên cứu về MIIN

Bắt đầu từ 20h00 ngày 14/09, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua MIIN trên ONUS Launchpad. Để giúp người...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Miin (MIIN)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm bảo hiểm công nghệ tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán Miin...