Search results for tag: ONUS Launchpad

Hướng dẫn mua WCI thông qua ONUS Launchpad

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad DeFi Football (WCI), ONUS gửi tới mọi người...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án DeFi Football (WCI)

17h00 hôm nay 25/11/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án DeFi Football (WCI) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 88.71%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án DeFi Football (WCI)

Dự án DeFi Football (WCI) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng...

Hoàn tất phân bổ MiaSwap (MIA), mở giao dịch On-chain và P2P

11h00 hôm nay 11/11/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với MIA và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Hướng dẫn mua MIA thông qua ONUS Launchpad

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad MIA, ONUS gửi tới mọi người bài hướng...

Kế hoạch chào bán MiaSwap (MIA) trên ONUS Launchpad

MiaSwap là dự án đầu tiên được triển khai trên ONUS Chain và dự kiến ra mắt đồng thời cùng ONUS Chain Mainnet. Ngày...