Search results for tag: ONUS Launchpad

Hoàn tất phân bổ Open Meta Trade (OMT) thông qua ONUS Launchpad

14h00 hôm nay 05/03/2023, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với OMT và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Open Meta Trade (OMT) nhận xác thực “Backed by ONUS”

Chúc mừng Open Meta Trade (OMT) đã vinh dự trở thành dự án đầu tiên nhận “tick xanh" Backed by ONUS. Đây là xác...

Kế hoạch chào bán Open Meta Trade (OMT) trên ONUS Launchpad

Ngày 15/02/2023 vừa qua, Open Meta Trade đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting, đồng nghĩa với việc OMT chính...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Open Meta Trade (OMT)

16h00 ngày 15/02/2023, sự kiện Voting thẩm định dự án Open Meta Trade (OMT) đã khép lại. Chi tiết kết quả:  Tỷ lệ Đồng...

Hoàn tất phân bổ PiBridge (PIB) trên ứng dụng ONUS

09h00 hôm nay 30/12/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với PIB và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Hướng dẫn mua PiBridge (PIB) thông qua ONUS Launchpad

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad PiBridge (PIB), ONUS gửi tới mọi người bài...