Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi ANY sang MULTI

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ Anyswap, dự án này sẽ thực hiện chuyển đổi từ token ANY sang token MULTI theo tỷ lệ 1:1 (1 ANY = 1 MULTI).

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS sẽ tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản ANY, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi.

Thời gian bảo trì dự kiến hoàn tất vào 11h00 ngày 06/04/2022, căn cứ vào lịch chuyển đổi của phía đội ngũ Anyswap.

Toàn bộ tính năng đối với tài sản MULTI sẽ được mở lại khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Về Anyswap và token ANY

Anyswap là một sàn giao dịch phi tập trung được ra mắt vào tháng 7 năm 2020 cho phép swap token từ các nền tảng khác nhau, khai thác thanh khoản hoặc sử dụng nó làm cầu nối giao dịch xuyên chuỗi (cross-chain). Được hỗ trợ bởi thuật toán mật mã ECDSA Signature Support và công nghệ DRCM của Fusion, private key của người dùng Anyswap sẽ được chia nhỏ và quản lý bởi các node khác nhau. Giao dịch không thể xảy ra nếu không có chữ ký của tất cả các node. Anyswap có thể quản lý tốt luồng di chuyển của token giữa các blockchains mà không yêu cầu bất kỳ sự thay đổi mã code nào được thực hiện. 

ANY là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Anyswap, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và có thể được dùng với các mục đích quản trị, cung cấp thanh khoản, phần thưởng cho người dùng khi swap/trade.