Ngân hàng NCB là gì?

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được thành lập năm 1995 với tên gọi chính thức là Ngân hàng TMCP Quốc Dân. NCB hoạt động dưới sự cho phép số 00057/NH–CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trải qua quá trình phát triển, NCB đã chuyển đổi thành ngân hàng đô thị và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt – Navibank. Ban đầu, NCB được thành lập với tên Ngân hàng Sông Kiên. 

Lãi suất Tiết kiệm Ngân hàng NCB là bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng NCB khá đa dạng, cạnh tranh. Tùy từng sản phẩm tiết kiệm mà ngân hàng sẽ quy định mức lãi suất khác nhau. Hiện nay, các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm nhận lãi suất của ngân hàng NCB dành cho 2 nhóm đối tượng: Khách hàng Cá nhân Khách hàng Doanh nghiệp

Khách hàng Cá nhân

4 sản phẩm tiết kiệm chính mà NCB cung cấp cho khách hàng Cá nhân gồm có:

 • Tiết kiệm NCB truyền thống: Sản phẩm gửi tiết kiệm thông thường với kỳ hạn đa dạng và lãi suất hấp dẫn. Khách hàng cũng được phép cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu.
 • Tiết kiệm NCB rút gốc linh hoạt: Kỳ hạn tính theo tháng và khách hàng được phép rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ tiền gửi. Số gốc còn lại tiếp tục được hưởng lãi suất ban đầu. 
 • Tiết kiệm NCB An Phát: Gói tiết kiệm phù hợp cho kế hoạch tài chính của các gia đình, lãi suất cao và linh hoạt đầu tư. 
 • Tiết kiệm NCB Mẹ yêu con: Sản phẩm ba mẹ dành tặng cho con, con sẽ là người đứng tên sổ tiết kiệm. Dễ dàng chuyển tiền định kỳ từ tài khoản bố mẹ sang tài khoản của con. 

Khách hàng Doanh nghiệp

4 sản phẩm tiền gửi chính mà NCB cung cấp cho khách hàng Doanh nghiệp gồm có:

 • Tiền gửi NCB có kỳ hạn: Gửi nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận. Lãi nhận đầu kỳ, cuối kỳ hoặc định kỳ tùy chọn. 
 • Tiền gửi NCB ký quỹ: Sản phẩm cho phép ký quỹ ngoại tệ như USD, EUR, AUD,… Lãi tính trên số dư tài khoản cuối ngày. Lãi suất ký quỹ hấp dẫn. 
 • Dịch vụ nhận và quản lý tiền ký quỹ Doanh nghiệp: Đáp ứng nhu cầu ký quỹ phục vụ kinh doanh nhanh chóng, thủ tục đơn giản, lãi suất hấp dẫn.
 • Tiền gửi NCB chọn ngày linh hoạt: Sản phẩm cho phép doanh nghiệp chủ động chọn số ngày gửi tiền theo kế hoạch tài chính và hưởng lãi suất có kỳ hạn cho toàn bộ số ngày gửi. 

Công cụ tính Lãi suất Tiết kiệm Ngân hàng NCB

Bạn có thể sử dụng công cụ của ONUS để tính toán nhanh chóng số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm ngân hàng. Truy cập ngay tại: Công cụ tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng.

Sau khi truy cập công cụ, bạn chỉ cần nhập vào các thông số:

 • Số tiền dự định gửi tiết kiệm tại NCB
 • Kỳ hạn bạn mong muốn
 • Nhập lãi suất NCB (Tham khảo bảng lãi suất phía trên)

Hệ thống sẽ tính toán và cho ra kết quả chính xác ngay lập tức.

lãi suất NCB