Lãi suất tiết kiệm Vietcombank là như thế nào?

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank là khoản ngân hàng chi trả cho khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm. Lãi suất tiền gửi Vietcombank dao động tùy theo kỳ hạn gửi, số tiền gửi và loại hình tài khoản tiết kiệm.

  • Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn: Áp dụng cho khoản tiền gửi không có thời hạn nhất định. Lãi suất được tính theo ngày và thanh toán vào cuối tháng.
  • Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn: Áp dụng cho khoản tiền gửi có thời hạn nhất định (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng). Lãi suất được tính theo kỳ hạn và thanh toán vào cuối kỳ hạn.

Lãi suất khác: Bao gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất chiết khấu,…

Cách tính lãi suất tiết kiệm Vietcombank

Công thức tính lãi suất tiết kiệm Vietcombank phụ thuộc vào loại kỳ hạn của sản phẩm gửi tiết kiệm:

  • Tiền gửi không kỳ hạn:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%) x Số ngày thực gửi / 365

  • Tiền gửi có kỳ hạn:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%) x Số ngày gửi / 365

Công cụ tính lãi của ONUS là một tiện ích miễn phí giúp bạn dễ dàng tính toán số tiền lãi tiết kiệm/lãi vay ngân hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Tham khảo ngay:

lãi suất Vietcombank