Basic Guide: Hướng dẫn tùy chỉnh độ trượt giá trên ONUS

Nhằm giúp khách hàng chủ động về độ trượt giá khi đặt lệnh Quy Đổi, từ ngày 22/12/2021, ONUS đã bổ sung tính năng tùy chỉnh độ trượt giá đối với một số token hiện có trên ứng dụng. Ngoài việc giao dịch với mức trượt giá mặc định, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn điều chỉnh tỷ lệ theo ý muốn của mình.

Trượt giá là gì?

Trong lĩnh vực tài chính, trượt giá (slippage) là yếu tố thể hiện sự khác biệt giữa mức giá khi đặt lệnh và mức giá được khớp. Trượt giá thường xảy ra khi bạn thực hiện quy đổi đối với một tài sản số đang ở giai đoạn biến động mạnh (tỷ giá lúc đó thay đổi liên tục). 

Khi tiến hành quy đổi trên ONUS, hệ thống sẽ thiết lập mặc định độ trượt giá cho mỗi tài sản. Theo đó, giao dịch sẽ bị huỷ nếu như mức chênh lệch giá sau khi mua vượt quá slippage ban đầu nhằm hạn chế rủi ro chịu lỗ cao cho nhà đầu tư.

Ví dụ: Bạn thực hiện mua token ONUS với giá là 16,000 VNDC, độ trượt giá 1% (tương đương 160 VNDC). Sau khi quy đổi, giá vốn của bạn sẽ không vượt quá 16,160 VNDC. Nếu giá vốn cao hơn, hệ thống sẽ tự động hủy giao dịch đó.

Tính năng điều chỉnh độ trượt giá

Để giúp người dùng chủ động trong việc quản lý rủi ro và tùy chỉnh độ trượt giá, ONUS quyết định bổ sung tính năng tự điều chỉnh slippage nhằm giúp nhà đầu tư có thể thiết lập mức trượt giá mình sẵn sàng chấp nhận và dễ dàng khớp lệnh thành công. 

Hướng dẫn điều chỉnh độ trượt giá trên ONUS

  1. Sau khi nhấn Quy đổi, màn hình sẽ hiển thị chi tiết giao dịch của bạn, bao gồm Độ trượt giá được thiết lập mặc định bởi hệ thống
  2. Bấm Tùy chỉnh và nhập độ trượt giá mong muốn
  3. Nhấn Chọn để hoàn tất điều chỉnh
  4. Làm mới giao dịch và vuốt sang để đặt lệnh.