Burning 06/2022: Hoàn tất mua lại và đốt bỏ 380,000 ONUS

Theo Whitepaper, để giúp tăng giá trị cho ONUS token và chia sẻ doanh thu đến các nhà đầu tư nắm giữ ONUS token, đội ngũ cam kết dành 20% lợi nhuận mỗi tháng để mua lại ONUS từ thị trường nhằm thực hiện đốt bỏ cho đến khi số lượng ONUS trên thị trường chỉ còn lại 50%.

Theo chính sách này, tháng 06/2022, ONUS đã dùng 20% doanh thu trong tháng 05/2022 để thực hiện mua lại và đốt bỏ token ONUS. Cụ thể, 380,000 ONUS (trên mạng lưới BNB Smart Chain) đã được đốt bỏ, giá trị tương đương $143,032. 

Chi tiết giao dịch đốt ONUS tháng 06/2022: https://bscscan.com/tx/0x2bda3fc1f5750179a8d85090df4a167efa583090fd87826e8459c229b8ebfb4a 

Để đảm bảo tính minh bạch, toàn bộ giao dịch đốt bỏ ONUS token sẽ được cập nhật công khai tại: https://goonus.io/ONUS.

Về ONUS token

ONUS là token tiện ích được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái ONUS, bao gồm: trả/giảm phí giao dịch, thế chấp và trả lãi cho các khoản vay, nhận thưởng khi stake ONUS và quyền sở hữu qua ONUS Shares, tham gia Staking/Farming, chương trình người dùng VIP/đối tác kinh doanh, tham gia các chương trình Launchpad, bỏ phiếu cho các quyết định của ONUS…

Hợp đồng thông minh của ONUS đã được kiểm toán kỹ càng bởi Certik trước khi chính thức triển khai trên các mạng lưới blockchain, bao gồm: Ethereum, Binance Smart Chain và KardiaChain.