Cập nhật cơ chế Funding Rate

Dựa theo ý kiến đóng góp từ cộng đồng và mong muốn cung cấp một trải nghiệm giao dịch tốt hơn, ONUS Pro bổ sung cập nhật cơ chế Funding Rate nhằm tạo điều kiện cho người dùng duy trì vị thế dài hạn.

Cụ thể, cơ chế Funding Rate sẽ không thực hiện thu và trả phí khi tỉ lệ Funding nằm trong khoảng lớn hơn -0.15% và nhỏ hơn 0.15%. Với cải tiến này, người dùng có vị thế đang mở với các cặp giao dịch có tỉ lệ Funding thấp sẽ không phải thanh toán bất kì khoản phí Funding nào.

Ví dụ minh họa

Trader A mở vị thế Long với khối lượng 1 BTC. Tại thời điểm quyết toán Funding, giá đánh dấu của BTC là $35,000 cùng tỉ lệ Funding dương 0.14%.

  • Theo cơ chế cũ, phí Funding trader A phải trả là: 35000 * 0,14% = $49
  • Theo cập nhật mới, trader A sẽ không phải trả khoản phí Funding $49 này, từ đó có thể duy trì vị thế lâu hơn và giảm rủi ro bị thanh lý.

Cách thức thanh toán phí Funding

Thời điểm quyết toán Funding tại ONUS Pro được áp dụng riêng cho từng cặp, xem chi tiết tại: https://pro.goonus.io/information 

  • Tại thời điểm này, phụ thuộc vào Funding Rate thực tế, các Traders đang có vị thế mở sẽ tiến hành thanh toán phí Funding cho nhau.
  • Nếu các vị thế được đóng hoàn toàn trước khi thời điểm kết toán diễn ra thì trader sẽ không phải thanh toán hoặc được nhận phí Funding.
  • Các cặp giao dịch được áp dụng cơ chế Funding sẽ không thực hiện thu và trả phí khi tỷ lệ Funding có giá trị nằm trong khoảng lớn hơn -0.15% và nhỏ hơn 0.15%.