Cơ chế Hoa hồng Giao dịch Futures cho Đối tác Kinh doanh

Nhằm gia tăng quyền lợi cho các Đối tác Kinh doanh, ONUS chính thức kích hoạt cơ chế Hoa hồng Giao dịch Futures, áp dụng từ 0h00 ngày 17/06/2022.

**Cập nhật: Hoa hồng Giao dịch USDT Futures bắt đầu áp dụng từ 0h00 ngày 28/07/2022.

Hoa hồng VNDC Futures

Với mỗi giao dịch Futures của người dùng, các Đối tác Kinh doanh liên kết sẽ được chia sẻ 40% phí giao dịch (phí giao dịch hiện tại là 0.06%), chia thành từng cấp:

 • Trực tiếp: 25%
 • Partner: 5%
 • Regional Partner: 5%
 • Country Partner: 5%

Trong trường hợp người dùng có cả Đối tác Kinh doanh và Chuyên gia, hoa hồng sẽ được chia đều 20% cho Chuyên gia và 20% cho 04 cấp ĐTKD:

 • Trực tiếp: 12.5%
 • Partner: 2.5%
 • Regional Partner: 2.5%
 • Country Partner: 2.5%

Hoa hồng USDT Futures

Với mỗi giao dịch USDT Futures của người dùng, các Đối tác Kinh doanh liên kết sẽ được chia sẻ 30% phí giao dịch (phí giao dịch hiện tại là 0.06%), chia thành từng cấp:

 • Trực tiếp: 18.75%
 • Partner: 3.75%
 • Regional Partner: 3.75%
 • Country Partner: 3.75%

Trong trường hợp người dùng có cả Đối tác Kinh doanh và Chuyên gia, hoa hồng sẽ được chia đều 15% cho Chuyên gia và 15% cho 04 cấp ĐTKD:

 • Trực tiếp: 9.375%
 • Partner: 1.875%
 • Regional Partner: 1.875%
 • Country Partner: 1.875%

Hoa hồng sẽ được cộng gộp một lần và trả trực tiếp vào ví Commission của đối tác trên ONUS vào 7h00 sáng mỗi ngày. 

Lưu ý: Do đặc thù về quản lý rủi ro, Phí bảo hiểm thanh lý và Phí duy trì lệnh (Funding fee) sẽ không được tính hoa hồng.

ONUS hy vọng đây sẽ là nguồn động lực thúc đẩy các Đối tác Kinh doanh hoạt động sôi nổi, tạo thuận lợi cho mọi người trong hành trình lan tỏa giá trị của ONUS đến với cộng đồng. Chúc mọi người có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ONUS!