Giá bid/Giá ask là gì?

Giá bid và giá ask là hai nhân tố quan trọng tại tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử. Hiểu biết về giá bid/giá ask giúp bạn có thêm nhận định trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. 

  • Giá bid: Là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản số (gọi tắt là giá chào mua). 
  • Giá ask: Là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho mỗi tài sản số (gọi tắt là giá chào bán).
  • Trong thực tế, giá bid thường thấp hơn giá ask, tạo ra một khoảng chênh lệch được gọi là spread. Spread chính là sự chênh lệch giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và giá thấp nhất mà người bán chấp nhận.

Tại sao bạn cần quan tâm tới giá bid/giá ask?

Giá bid/giá ask ảnh hưởng trực tiếp tới từng giao dịch mua bán của bạn. 

  • Từ góc nhìn nhà đầu tư cá nhân: Spread có thể coi như là một khoản phí bạn cần bỏ thêm để thực hiện giao dịch. Lưu ý rằng, bản chất đây là khoản chi phí tất yếu của người tham gia thị trường chứ không phải là Phí giao dịch do sàn định sẵn. Quan sát giá bid, giá ask và spread trước khi tạo lệnh mua/bán để chủ động hơn về chi phí của giao dịch bạn sắp thực hiện. 
  • Từ góc nhìn cung – cầu của thị trường: Giá bid đại diện cho Cầu, giá ask đại diện cho Cung đối với một tài sản. Bạn có thể quan sát spread để đánh giá tính thanh khoản của thị trường. Spread càng thấp thì mức thanh khoản của tài sản đó càng cao và ngược lại.

Như vậy, hiểu biết về giá bid/giá ask giúp bạn hiểu thị trường hơn và có thêm cơ sở trước khi ra quyết định đầu tư.