Basic Guide: Giới thiệu về ONUS Shares

ONUS Shares là tính năng mang tới quyền lợi tối đa cho NĐT đầu tư vào nền tảng ONUS, đồng thời hướng tới một mô hình tăng trưởng tốt và nâng cao giá trị cho ONUS Coin. 

Thành viên tham gia ONUS Shares có quyền biểu quyết cho các quyết định quan trọng của ONUS và nhận chia sẻ 25% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của nền tảng ONUS.

Cách tham gia ONUS Shares

Để tham gia ONUS Shares, người dùng cần nạp ONUS vào các Pool nhằm thu thập điểm vONUS. Số điểm vONUS sẽ tự động được ghi nhận vào Pool quản trị, giúp người dùng xác định quyền biểu quyết và tỷ lệ nhận chia sẻ phần thưởng.

1. Điểm vONUS là gì?

vONUS là điểm số để xác định quyền lợi cho người dùng trong Pool Quản trị và hạn mức tham gia các chương trình Launchpad. Người dùng cần nạp ONUS vào các Pool 30/90/180/365/730/1460 ngày để nhận điểm vONUS.

 • Pool 30 ngày: Nạp 1000 ONUS, nhận 500 vONUS.
 • Pool 90 ngày: Nạp 1000 ONUS, nhận 800 vONUS
 • Pool 180 ngày: Nạp 1000 ONUS, nhận 900 vONUS
 • Pool 365 ngày: Nạp 1000 ONUS, nhận 1,000 vONUS
 • Pool 730 ngày: Nạp 1000 ONUS, nhận 1,200 vONUS
 • Pool 1460 ngày: Nạp 1000 ONUS, nhận 1,400 vONUS

2. Pool quản trị là gì?

 • Mỗi Pool quản trị vONUS, hay còn gọi là Chu kỳ quản trị, diễn ra trong 14 ngày. 25% lợi nhuận của nền tảng ONUS trong 14 ngày này sẽ được chia sẻ tới toàn bộ người tham gia chu kỳ đó.

 • Để tham gia chu kỳ quản trị và nhận chia sẻ lợi nhuận, người dùng cần nạp ONUS vào các pool 30/90/180/365/730/1460 ngày để nhận vONUS. Số lượng vONUS này sẽ tự động tham gia chu kỳ quản trị hiện tại.
 • Toàn bộ lợi nhuận của chu kỳ sẽ được chia sẻ cho thành viên ONUS Shares theo tỷ lệ vONUS họ sở hữu tại thời điểm chu kỳ kết thúc.
 • Hàng ngày, hệ thống sẽ dùng 25% lợi nhuận để tự động buyback (mua lại) ONUS Coin. Cuối chu kỳ, số lượng ONUS mua lại sẽ phân phối như sau:
  • 15% số lượng ONUS sau khi Buy-back sẽ được đốt bỏ vào cuối chu kỳ.
  • 75% số lượng ONUS sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư vào cuối chu kỳ theo tỷ lệ vONUS nhà đầu tư sở hữu.
  • 10% số lượng ONUS sẽ thưởng cho đối tác kinh doanh vào cuối chu kỳ.
 • Hệ thống sẽ trả thưởng cho chu kỳ trước trong vòng 7 ngày đầu tiên của chu kỳ sau.

Phụ lục

Tiện ích Auto-Staking giúp tự động nạp ONUS

Tại các pool vONUS, khi người dùng bật Auto Staking, hệ thống sẽ tự động nạp ONUS từ ví chính vào pool đó vào 23h00 hàng ngày. Theo đó, số lượng ONUS này sẽ được tự động tham gia ONUS Shares, cho phép người dùng nhận chia sẻ lợi nhuận và nhận các quyền lợi khác từ ONUS Shares.

Hướng dẫn rút ONUS từ ONUS Shares về ví chính

Bạn cần số vONUS khả dụng tương ứng để có thể rút ONUS từ ONUS Shares về ví chính.

 • B1: Chọn Pool bạn muốn rút và nhấn Rút
 • B2: Nhập số lượng bạn muốn rút. Nhấn Rút. Hệ thống sẽ trừ số điểm vONUS tương ứng và chuyển ONUS Coin về ví chính của bạn.

Lưu ý: Để đảm bảo công bằng cho tất cả thành viên ONUS Shares, nếu rút ONUS trước hạn, người dùng cần trả Phí rút = 20% * (thời gian còn lại / tổng thời gian) * số lượng ONUS rút.