Giá ONUS hôm nay

Trung bình (24h)
11,357 VND
Thấp nhất (24h)
11,183 VND
Cao nhất (24h)
11,487 VND
Khối lượng 24h
115,924.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
66,295.04 USD
Vốn hóa thị trường
18,444,620.46 USD

ONUS ONUS/VND

11,487 VND
2.71% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 3543
Khối lượng 24h
115,924.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
66,295.04 USD
Vốn hóa thị trường
18,444,620.46 USD
Cao nhất 1 năm
12,389 VND
Thấp nhất 1 năm
8,210 VND
Thấp nhất
4,000 VND
Cao nhất
25,765 VND
Lưu hành
36,930,989 ONUS
Tổng cung
97,106,390 ONUS
Biến động (1 ngày)
2.71%
Biến động (7 ngày)
10.93%
Biến động (1 tháng)
23.5%
Biến động (3 tháng)
27.48%
Biến động (Năm nay)
22.97%
Thông tin

ONUS Coin là đồng coin hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái tập trung và phi tập trung của ONUS. ONUS Holders nhận được nhiều quyền lợi khi nắm giữ và sử dụng ONUS.

  • Tại ứng dụng ONUS và sàn giao dịch ONUS Pro: Nắm giữ ONUS Coin để nhận chia sẻ lợi nhuận của sản phẩm và quyền quản trị thông qua ONUS Shares; Nâng cấp VIP; Nâng cấp Đối tác kinh doanh; sử dụng đồng ONUS để mua bán các tài sản số khác và dùng làm phí giao dịch.
  • Tại hệ sinh thái ONUS Chain: ONUS Coin đóng vai trò Native Coin dùng để bảo mật và quản trị mạng lưới; thanh toán phí gas. ONUS Holders có thể tham gia làm Validator (Masternode) và nhận chia sẻ phí giao dịch từ ONUS Chain

Toàn bộ ONUS Coin được lưu hành trên mạng lưới ONUSChain.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Layer 1
ONUS Chain
Top 2024
Tín hiệu