Kế hoạch dừng Quy đổi, mở Giao dịch P2P với token ADT

Hiện tại, theo kế hoạch phát triển, phía dự án Dot Arcade đề xuất rút thanh khoản ADT token trên ứng dụng ONUS đề tập trung thanh khoản tại sàn giao dịch Pancakeswap. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đội ngũ xin thông báo kế hoạch tạm dừng giao dịch quy đổi cho ADT token. Cụ thể như sau:

  • Trước 20h00 ngày 21/06/2022, người dùng vẫn có thể giao dịch mua/bán ADT token thông qua tính năng Quy đổi.
  • Bắt đầu từ 20h00 ngày 21/06/2022, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi đối với ADT token. Để hỗ trợ người dùng tiếp tục giao dịch ADT, ONUS sẽ kích hoạt tính năng Giao dịch P2P cho tài sản này. Theo đó, người dùng có thể tạo đơn hàng mua/bán/khớp lệnh giao dịch ADT với người dùng khác trên ONUS. 

Để được giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi khi nắm giữ ADT và cập nhật về dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ hỗ trợ cộng đồng của Dot Arcade theo thông tin bên dưới: