Kế hoạch huỷ niêm yết CRIPCO (IP3)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Gate.io – nơi ONUS lấy thanh khoản cho CRIPCO (IP3), sàn giao dịch này đã chính thức huỷ niêm yết tài sản này.

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết CRIPCO (IP3) trên ứng dụng ONUS.

Cụ thể như sau:

  • Trước 17h00 ngày 18/08/2023, người dùng nắm giữ token IP3 vui lòng quy đổi sang VNDC hoặc USDT.
  • 17h00 ngày 18/08/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với IP3: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với IP3 sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.