Huỷ niêm yết Matching game (MATCH)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch HTX – nơi ONUS lấy thanh khoản cho Matching game (MATCH), sàn giao dịch này đã chính thức huỷ niêm yết tài sản này. 

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Matching game (MATCH) trên ứng dụng ONUS.

Cụ thể như sau: 

  • ONUS đã chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với MATCH: Off-Chain, Quy đổi. 
  • Toàn bộ số dư của người dùng đối với MATCH sẽ tự động chuyển đổi thành USDT theo tỷ giá tại 15h00 ngày 09/10/2023.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.