Kế hoạch huỷ niêm yết Plutonians (PLD)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho Plutonians (PLD), bắt đầu từ 16h00 ngày 28/08/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết Plutonians (PLD).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Plutonians (PLD) trên ứng dụng ONUS.

Cụ thể như sau:

  • 16h00 ngày 28/08/2023, người dùng nắm giữ token PLD vui lòng quy đổi sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 16h00 ngày 28/08/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với PLD: Off-Chain, Quy đổi. Toàn bộ số dư của người dùng đối với PLD sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết.

Lưu ý: 

  • Nếu người dùng muốn rút tài sản Plutonians (PLD) về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước 16h00 ngày 27/08/2023 để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi Ticket tại đây.
  • ONUS chỉ hỗ trợ gửi tài sản về ví cá nhân đối với số dư tương đương tối thiểu 100 USDT.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.