Kế hoạch huỷ niêm yết ROAR và ARNM

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho ROAR và ARNM, bắt đầu từ 17h00 ngày 24/08/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết AlphaDEX (ROAR) và Arenum (ARNM).

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết ROAR và ARNM trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 17h00 ngày 24/08/2023, người dùng nắm giữ ROAR và ARNM vui lòng quy đổi sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 17h00 ngày 24/08/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các tính năng đối với ROAR và ARNM: Off-Chain, Quy đổi và Giao dịch P2P. Toàn bộ số dư của người dùng đối với ROAR và ARNM sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý

  • Nếu người dùng muốn rút ROAR và ARNM về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước 17h00 ngày 24/08/2023 để được hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi ticket tại đây.
  • ONUS chỉ hỗ trợ gửi tài sản về ví cá nhân đối với số dư tương đương tối thiểu 100 USDT.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.