Mở giao dịch On-chain và Staking Daily cho Solana Token (SOL)

Ngày hôm nay 31/10/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain (theo mạng lưới Solana) cho token SOL, đồng thời kích hoạt tính năng Staking Daily với mức thưởng 3%/năm cho SOL.

Mở On-chain cho SOL (theo mạng Solana)

Giao dịch On-chain là tính năng cho phép người dùng gửi/nhận tài sản số giữa ứng dụng ONUS và các nền tảng khác trên cùng mạng blockchain.

Bắt đầu từ hôm nay 31/10/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain qua mạng lưới Solana cho Solana Token (SOL). Theo đó, người dùng có thể gửi On-chain SOL từ ứng dụng ONUS tới các địa chỉ ví Solana bên ngoài hệ thống, và ngược lại, nhận SOL chuyển về từ các ví Solana khác.

Trả thưởng Staking cho SOL trên ONUS

Staking Daily là tính năng trả thưởng qua đêm khi khách hàng lưu trữ tài sản số trên ứng dụng ONUS. 

Bắt đầu từ hôm nay 31/10/2021, ONUS chính thức kích hoạt tính năng Staking Daily cho Solana Token (SOL). Theo đó, khi lưu trữ từ 0.1 SOL trên ứng dụng ONUS, người dùng sẽ nhận được lợi nhuận 3% một năm. Lãi được trả hàng ngày bằng đơn vị VNDC, tính theo số dư SOL của khách hàng trước 0h00 mỗi ngày.

Giới thiệu về Solana và token SOL

Solana là nền tảng blockchain hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh với hiệu suất cao. Nền tảng Solana được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi tạo các ứng dụng phi tập trung (DApp), với mục tiêu làm cho tài chính phi tập trung có thể tiếp cận được trên quy mô lớn hơn. Solana cải thiện khả năng mở rộng bằng cách sử dụng phương pháp đồng thuận bằng chứng lịch sử (Proof of History), kết hợp với phương pháp đồng thuận bằng chứng cổ phần (Proof of Stake) cơ bản của blockchain. 

SOL là token hoạt động trong nền tảng blockchain Solana. Token SOL được sử dụng để staking, trả thưởng, thanh toán chi phí trong mạng lưới của Solana và giúp người dùng tham gia vào các hoạt động quản trị nền tảng.