Nâng cấp tính năng ONUS Shares v3.0

Ngày 19/07/2022 vừa qua, đề xuất nâng cấp ONUS Shares v3 và chuyển đổi mô hình chia sẻ doanh thu đã chính thức được thông qua trên ONUS Voting. Theo đó, tháng 8/2022 này, ONUS sẽ cho ra mắt phiên bản nâng cấp của tính năng ONUS Shares với chính sách và cách thức hoạt động mới.

Hôm nay 16/08/2022, ONUS chính thức công bố cơ chế hoạt động và tiến trình nâng cấp ONUS Shares v3.

1. Cơ chế tính điểm

ONUS Shares v3 sẽ tiếp tục sử dụng điểm vONUS để xác định quyền lợi cho người dùng trong Pool Quản trị và hạn mức tham gia các chương trình Launchpad. Người dùng cần nạp ONUS vào các Pool để nhận token vONUS (tối thiểu 500 ONUS):

 • Pool 30 ngày: Nạp 1,000 ONUS, nhận 83 vONUS.
 • Pool 90 ngày: Nạp 1,000 ONUS, nhận 250 vONUS.
 • Pool 180 ngày: Nạp 1,000 ONUS, nhận 500 vONUS.
 • Pool 365 ngày: Nạp 1,000 ONUS, nhận 1000 vONUS.

Lưu ý: 

 • Token vONUS chỉ sử dụng để xác định tỷ lệ tham gia và chia sẻ quyền lợi trong pool. Người dùng không thể giao dịch hoặc chuyển vONUS cho người khác.
 • Người dùng có thể sử dụng vONUS để tham gia nhận chia sẻ doanh thu trong ONUS Governance Pool.
 • Pool 7 ngày ở phiên bản ONUS Shares v2.0 sẽ được loại bỏ, người dùng cần unstake để nạp vào các pool lớn hơn. Đối với các pool khác, khoản stake của người dùng sẽ tự động được ghi nhận tại ONUS Shares v3.0.
 • vONUS vẫn sẽ được sử dụng để xác định quyền tham gia các chương trình Launchpad tại ONUS.
 • Do cơ chế đặc thù của Pool quản trị, số lượng ONUS Lock (ONUS ký quỹ để nâng cấp VIP/ĐTKD) sẽ không được tự động tham gia ONUS Shares v3 và Governance Pool. Để đảm bảo quyền lợi cho các đối tác và người dùng VIP, ONUS sẽ tiếp tục trả lãi Staking cho ONUS Lock tương tự như Pool 30 ngày của ONUS Shares v2.0 (theo tỉ lệ 1:2, nhận 2 VNDC với mỗi 1 ONUS nạp vào).

2. Pool quản trị

ONUS Shares cho phép người tham gia có quyền biểu quyết cho các quyết định quan trọng, đồng thời được nhận chia sẻ doanh thu từ nền tảng ONUS với tỷ lệ như sau:

 • 20% doanh thu từ giao dịch Quy đổi (ước tính tỉ lệ chia sẻ là 0.02-0.05% khối lượng giao dịch).
 • 20% doanh thu từ sản phẩm ONUS Futures (doanh thu của ONUS chiếm 25% tổng doanh thu của sản phẩm ONUS Futures, bao gồm VNDC Futures và USDT Futures).
 • 20% doanh thu từ phí giao dịch P2P.

Lưu ý

 • Phần thưởng sẽ được chia sẻ 100% bằng VNDC (các token khác sẽ được quy đổi thành VNDC để chia sẻ).
 • Trong trường hợp tổng doanh thu của ONUS < 5,000,000,000 VNDC (5 tỷ), do phải đảm bảo các loại chi phí vận hành, nghiên cứu phát triển… ONUS Shares sẽ tạm dừng chia sẻ doanh thu cho thành viên.
 • Do đặc thù liên quan đến thị trường và quản trị rủi ro, một số loại doanh thu khác từ Farming, Credit Line và các một số loại phí hiện chưa được chia sẻ và sẽ được bổ sung trong tương lai.

Cách thức hoạt động của Pool Quản trị:

 • Pool Quản trị hoạt động theo chu kỳ 28 ngày, chu kỳ đầu tiên bắt đầu từ 0h00 ngày 01/09/2022.
 • Hệ thống sẽ trả thưởng cho chu kỳ trước trong vòng 7 ngày đầu tiên của chu kỳ tiếp theo. 
 • Để tham gia nhận thưởng, người dùng cần sở hữu vONUS trước 0h00 ngày đầu tiên của một chu kỳ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận số lượng vONUS để xác định tỷ lệ nhận thưởng tại chu kỳ đó.
 • Để rút vONUS ra khỏi Pool Quản trị, người dùng cần gửi yêu cầu rút trong thời gian diễn ra chu kỳ. Token vONUS sẽ được trả về ví người dùng sau 7 ngày đầu tiên của chu kỳ tiếp theo, và không được ghi nhận số lượng token vONUS này cho chu kỳ tiếp theo.

Tính năng ONUS Shares phiên bản v3.0 dự kiến ra mắt vào 20/08/2022. ONUS sẽ có thông báo và hướng dẫn tham gia cụ thể cho cộng đồng.