Niêm yết Yield Guild Games Token (YGG) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 01/12/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Yield Guild Games Token (YGG) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi YGG được niêm yết, bạn có thể thực hiện các tính năng sau đối với tài sản này:

  • Giao dịch Off-chain: Gửi, nhận YGG với người dùng khác trên cùng hệ thống.
  • Quy Đổi: Mua, bán YGG qua tính năng Quy đổi bằng đồng tiền cơ sở là VNDC hoặc USDT.

Giới thiệu về Yield Guild Games

Yield Guild Games là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), đầu tư vào các Non-fungible token (NFT) trên thế giới ảo và các game dựa trên blockchain. Mục tiêu của tổ chức này là phát triển nền kinh tế ảo lớn nhất thế giới, tối ưu hóa tài sản để mang đến tiện ích và chia sẻ doanh thu với các bên nắm giữ token.

Yield Guild Games tin rằng các nền kinh tế ảo sẽ trở nên phù hợp và thậm chí hữu ích hơn các nền kinh tế trong thế giới thực, bởi họ đang trao quyền cho người dùng tạo ra tài sản bên trong Metaverse – một thuật ngữ chung được sử dụng cho các yếu tố hình thành thế giới ảo, bao gồm cả con người và đồ vật để tạo thành một hệ sinh thái.

Website chính thức: https://yieldguild.io 

Token YGG là gì?

YGG là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Yield Guild Games, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20 và được dùng với các mục đích sau:

  • Staking để nhận thưởng, bỏ phiếu, tham gia DAO và đăng ký mua hàng độc quyền.
  • Là đồng tiền để thanh toán cho các dịch vụ trong mạng lưới.

Thông số kỹ thuật

  • Tên gọi: Yield Guild Games Token
  • Ký hiệu: YGG
  • Nền tảng: Ethereum
  • Tiêu chuẩn: ERC-20
  • Loại token: Utility, Governance
  • Địa chỉ Smart Contract: 0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73