ONUS Pro 101: Phân biệt Mua/Long và Bán/Short

Mua/Long và Bán/Short là 02 thuật ngữ cơ bản đầu tiên mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần nắm rõ để tham gia giao dịch futures. Hãy cùng ONUS Pro tìm hiểu về Mua/Long, Bán/Short và các trường hợp sử dụng của 2 loại lệnh này.

Giới thiệu chung

Futures là hình thức giao dịch phái sinh, cho phép nhà đầu tư đặt lệnh dựa trên dự đoán về biến động giá của một tài sản mà không nhất thiết phải sở hữu tài sản đó. Hình thức này giúp nhà đầu tư có thể giao dịch 2 chiều (Mua/Long; Bán/Short) để thu lợi nhuận trong cả thị trường giá tăng và thị trường giá xuống. 

Nếu bạn kỳ vọng giá trị của một tài sản tăng lên, bạn sẽ mở vị thế mua (Long), và nếu bạn kỳ vọng giảm, bạn sẽ mở vị thế bán (Short).

Mua/Long là gì?

Hướng Mua, hay còn được gọi là Long: Bạn dự đoán tài sản sẽ tăng giá. Bạn mua tài sản tại giá thấp và chờ đợi chốt lời khi giá tăng.

Ví dụ: Bạn dự đoán BTC sẽ tăng giá. Bạn mua BTC tại giá thấp và chờ đợi chốt lời khi giá tăng.

Bán/Short là gì?

Hướng Bán, hay còn gọi là Short: Bạn dự đoán tài sản sẽ giảm giá. Bạn bán khống tài sản (vay tài sản đó của sàn để bán ra thị trường với giá cao) rồi chờ đợi giá giảm để mua và trả lại tài sản đã vay, thu lợi nhuận từ phần chênh lệch.

Ví dụ: Bạn dự đoán BTC sẽ giảm giá. Bạn bán khống 1 BTC (vay 1 BTC của sàn để bán ra thị trường với giá cao) rồi chờ đợi giá giảm để mua và trả lại 1 BTC đã vay, thu lợi nhuận từ phần chênh lệch.

Trong thực tế, việc Mua/Long và Bán/Short còn được kết hợp cùng đòn bẩy để tăng quy mô của lệnh, giúp Traders nhận lợi nhuận cao (đi kèm với rủi ro cao) khi thị trường biến động. Cùng chờ đón ONUS Pro 101 về chủ đề Đòn bẩy.