ONUS Chain chính thức ra mắt Validator Staking

Từ 26/12/2022, ONUS Chain chính thức ra mắt Validator Staking, cho phép người dùng và các tổ chức có thể tham gia Stake ONUS, đóng góp vào việc xử lý các giao dịch trên ONUS Chain và nhận lại phần thưởng. 

Tham gia ngay tại: https://staking.onuschain.io/ 

Người dùng có thể tham gia dưới 2 hình thức:

Hình thức 1: Stake ONUS vào các Validator (Masternodes) có sẵn trên ONUS Chain. 

  • Tham gia Stake ONUS tại: https://staking.onuschain.io/, bạn chỉ cần kết nối ví và bắt đầu stake, phần thưởng sẽ tự động trả về sau mỗi chu kỳ.
  • APR sẽ dựa trên số phí gas thu được của Validator khi xác thực các giao dịch. Hiện nay, APR của các Validator trên ONUSChain đang dao động ở mức 12-16%.
  • Những người tham gia stake vào các Validator sẽ mất phí 5% hoa hồng cho người vận hành validator, tính trên tổng số phần thưởng.

Hình thức 2: Tự vận hành các Validator độc lập 

  • Để trở thành Validator (Masternode) độc lập, các cá nhân và tổ chức cần phải đăng ký với ONUS Foundation.
  • Cần Stake tối thiểu 100,000 ONUS để vận hành một Validator.
  • Validator được nhận 5% hoa hồng từ những người tham gia stake vào Validator.

Lưu ý:

  • Phần thưởng sẽ được cập nhật sau mỗi chu kỳ (1 Epoch = 3 ngày) và có thể claim được ngay.
  • Khi unstake ONUS, người dùng cần chờ 6 Epoch để ONUS tự động chuyển về mục Claimable Assets và bạn có thể claim.
  • Khi tham gia stake ONUS vào các Validator, người dùng cần stake tối thiểu 1 ONUS.

Validator Staking trên ONUS Chain là gì?

ONUS Chain là nền tảng blockchain hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt, tương thích với EVM và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake-Authority (PoSA). Với cơ chế đồng thuận này, các Validator (Master Node) cần phải stake một lượng ONUS nhất định để tham gia xác thực và xử lý các giao dịch trên ONUS Chain, từ đó đóng góp vào việc vận hành mạng lưới.

Những người tham gia Validator Staking sẽ có quyền biểu quyết cho các dự định, cập nhật trên ONUS Chain tại mục Governance. 

Kiến thức bổ trợ: Validator (Master Node) là gì?

Validator là những Node tham gia vào việc xác thực khối trên blockchain, qua đó hỗ trợ xử lý các giao dịch và góp phần vận hành mạng lưới. Để có thể vận hành Validator, các cá nhân và tổ chức cần phải stake một lượng Coin nhất định làm điều kiện tham gia.

Tham gia Cộng đồng ONUS Chain: https://t.me/onuschain_chat