Danh sách các đồng coin Phái sinh theo vốn hoá thị trường

Khối lượng giao dịch
$105.1 triệu 18.17%
Vốn hoá thị trường
$3.45 tỷ 1.76%
Số lượng trên ONUS
11 Tài sản
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:57 (UTC)
Tất cả
Tăng giá
Giảm giá
Mới
VND
USD
69,737
+4.45%
127,361
+14.26%
4,510
-0.15%
53,646
+2.92%
93,009
+0.43%
777,955
-0.22%
84,839
+4.72%
21,699
+3.43%
27,611
+4.03%
4,867
+5.1%
10,228
+16.35%

Đồng coin Phái sinh là gì?

Các sản phẩm Phái sinh phổ biến trong thị trường tiền điện tử bao gồm giao dịch hợp đồng tương lai không kỳ hạn (Futures) và hợp đồng quyền chọn (Options). Người nắm giữ các đồng coin Phái sinh có thể được nhận chia sẻ phí giao dịch từ dự án.
Danh mục khác
DeFi
tokens
NFT
tokens
Top 100
tokens
Việt Nam
tokens
CEX
tokens
AI
tokens
GameFi
tokens
Metaverse
tokens
Web3
tokens
Binance Launchpad
tokens
Meme
tokens
Move to Earn
tokens
Fan Token
tokens
Layer 2
tokens
ONUS Chain
tokens
LSDs
tokens
DePIN
tokens
SocialFi
tokens
BRC-20
tokens
Tài sản thực (RWA)
tokens
Stablecoin
tokens
DAO
tokens
Cơ sở hạ tầng
tokens
DEX
tokens
Oracle
tokens
Layer 1
tokens
Hệ PoS
tokens
Hệ PoW
tokens
Danh tính phi tập trung
tokens
Privacy
tokens
Vay & Cho vay
tokens
Lưu trữ
tokens
Cầu nối
tokens
Giải trí
tokens
Aggregator
tokens
tokens
Top 2024
tokens
Mới nhất
tokens
Altcoin
tokens
Blockchain
tokens
Tăng mạnh nhất
25 tokens
Giảm mạnh nhất
25 tokens
Trending
25 tokens
Tin tức