Danh sách các đồng coin Hệ PoS theo vốn hoá thị trường

Khối lượng giao dịch
$1.06 tỷ 59.69%
Vốn hoá thị trường
$0.58 nghìn tỷ 3.12%
Số lượng trên ONUS
20 Tài sản
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-26 02:43 (UTC)
Tất cả
Tăng giá
Giảm giá
Mới
VND
USD
96,982,708
+0.42%
4,295,901
-2.21%
167,227
+1.39%
11,960
-0.44%
18,858
+0.05%
235,367
+0.29%
654,867
-4.45%
4,989
+0.18%
25,566
-0.14%
22,362
+2.86%
21,914
-0.15%
5,766
-0.96%
22,968
+2.42%
96,965
-1.3%
6,435
+6.29%
11,048
+6.16%
8,219
+0.35%
5,743
+0.53%
138
-1.43%
756
0%

Đồng coin Hệ PoS là gì?

Proof of Stake là thuật toán xác minh giao dịch trên blockchain thông qua bằng chứng cổ phần. Người tham gia mạng phải nắm giữ và stake (tạm khoá) một số lượng tài sản số để có quyền xác nhận giao dịch. Tham khảo danh mục POS token, các đồng coin của các mạng blockchain sử dụng thuật toán Proof of Stake.
Danh mục khác
DeFi
tokens
NFT
tokens
Việt Nam
tokens
CEX
tokens
AI
tokens
GameFi
tokens
Metaverse
tokens
Web3
tokens
Binance Launchpad
tokens
Meme
tokens
Move to Earn
tokens
Fan Token
tokens
Layer 2
tokens
ONUS Chain
tokens
LSDs
tokens
DePIN
tokens
SocialFi
tokens
BRC-20
tokens
Tài sản thực (RWA)
tokens
Stablecoin
tokens
DAO
tokens
Cơ sở hạ tầng
tokens
DEX
tokens
Oracle
tokens
Layer 1
tokens
tokens
Hệ PoW
tokens
Danh tính phi tập trung
tokens
Privacy
tokens
Vay & Cho vay
tokens
Lưu trữ
tokens
Cầu nối
tokens
Giải trí
tokens
Aggregator
tokens
Phái sinh
tokens
Mới nhất
tokens
Altcoin
tokens
Blockchain
tokens
Top 100
tokens
Top 2024
tokens
Trending
25 tokens
Tăng mạnh nhất
25 tokens
Giảm mạnh nhất
25 tokens
Tin tức