Danh sách các đồng coin Mới nhất theo vốn hoá thị trường

Khối lượng giao dịch
$132.17 triệu 108.38%
Vốn hoá thị trường
$1.47 tỷ 6.34%
Số lượng trên ONUS
12 Tài sản
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-21 19:28 (UTC)
Tất cả
Tăng giá
Giảm giá
Mới
VND
USD
41,675
+5.39%
8,558
+3.02%
18,593
+11.5%
29,095
+4.01%
12,740
+5.01%
131,679
+6.53%
128
-0.78%
14,079
+2.26%
16,381
+3.95%
811
-1.82%
276
+1.47%
1,452
+3.27%

Đồng coin Mới nhất là gì?

Khám phá các đồng coin tiền điện tử mới nhất được niêm yết lên sàn gần đây trong những ngày qua.
Danh mục khác
DeFi
tokens
NFT
tokens
Top 100
tokens
Việt Nam
tokens
CEX
tokens
AI
tokens
GameFi
tokens
Metaverse
tokens
Web3
tokens
Binance Launchpad
tokens
Meme
tokens
Move to Earn
tokens
Fan Token
tokens
Layer 2
tokens
ONUS Chain
tokens
LSDs
tokens
DePIN
tokens
SocialFi
tokens
BRC-20
tokens
Tài sản thực (RWA)
tokens
Stablecoin
tokens
DAO
tokens
Cơ sở hạ tầng
tokens
DEX
tokens
Oracle
tokens
Layer 1
tokens
Hệ PoS
tokens
Hệ PoW
tokens
Danh tính phi tập trung
tokens
Privacy
tokens
Vay & Cho vay
tokens
Lưu trữ
tokens
Cầu nối
tokens
Giải trí
tokens
Aggregator
tokens
Phái sinh
tokens
Top 2024
tokens
tokens
Altcoin
tokens
Blockchain
tokens
Tăng mạnh nhất
25 tokens
Giảm mạnh nhất
25 tokens
Trending
25 tokens
Tin tức